Blog

PsyKomm

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.
  • Administratie: postbeheer en archivering etc.
  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.
  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.
  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.
  • Onderwijs: Thuisonderwijs, onderwijs op locatie, buddy, wsns, thuiszitters, mediaten
  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.
  • Sociaal-emotioneel: psycho-educatie, sova-training TOM test en TOM training, oorzaak en gevolg
  • Welzijn
  • intelligentieonderzoek