Ondersteuning/ambulante begeleiding/coaching/training: a.u.b. tijdelijk mail richten aan lkleijsen@gmail.com (info@psykomm.nl is uit de lucht)

 • Leefomgeving:                    huisvesting, contacten met buren en instanties etc.
 • Administratie:                     postbeheer en archivering etc.
 • Dagindeling:                        dagstructuur, agendabeheer, afspraken maken en nakomen etc.
 • Dagbesteding:                     werk, sport, hobby’s, vrije tijd, vrijwilligerswerk etc.
 • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.
 • Onderwijs:                           thuisonderwijs, onderwijs op locatie, buddy, wsns, thuiszitters, mediation
 • Persoonlijke situatie:         algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.
 • Sociaal-emotioneel:            psycho-educatie, sova-training, TOM test en – training, oorzaak en gevolg
 • Intelligentieonderzoek

Voor: Ouder(s)/opvoeder(s)/leraren van en kinderen, jongeren en volwassenen met:

 • een psychiatrische beperking (o.a. AD(H)D en Autisme)
 • gedrag- en/of opvoedproblemen
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • een licht verstandelijk beperking (LVB)

 

Kvk: 53134850